Wednesday, May 12, 2010

Cashflow Quadrant

quadrant.gif

Terdapat empat cara kita menjana kewangan kita. Tetapi dikumpulan manakah kita berada sekarang. Mari kita lihat pecahannya :

1) Orang yang berkerja makan gaji

2) Orang yang berkerja sendiri

3) Orang yang mempunyai perniagaan sendiri

4) Orang yang mempunyai pelaburan

Fikirkan. Adakah anda mempunyai kesemua ciri orang diatas?

” Man is born free, and everywhere he is in chains. One thinks himself the master of others and still remains a greater slave than they ”

Jean Jacques Rausseau

No comments: